alternative

مدیرسان (مدیریت آسان)

مديرسان، سيستم مديريت شرکاي تجاري کسب و کار مي باشد. اين سيستم با امکانات مختلفي که در اختيار شما قرار مي دهد اين امکان را براي شما فراهم مي آورد که شرکاي تجاري که اصلي ترين جز کسب و کار مي باشند را به سادگي مديريت نماييد. اصطلاح مدیریت ارتباط با شرکای تجاری "PRM" یا "Partner Relationship Management" و اصطلاح مدیریت ارتباط با فروشنده "VRM" یا "Vendor Relationship Management" نامیده می‌شود. اگرچه این دو اصطلاح به‌جای یکدیگر به‌کار برده می‌شوند، ولی در برخی جنبه‌ها تمایزهایی با یکدیگر دارند. با وجود این تفاوت‌های اندک، هدف این نوع مدیریت ارتباط، اثربخشی و کارایی بیشتر کارها برای کارفرما و فروشندگان است.

زير سيستم هاي مديرسان

 • زیرسیستم مدیریت پروفایل (Dealer Profile Management)
 • زیر سیستم ارزیابی (Dealer Evaluation)
 • زیر سیستم مالی (Dealer Commission Management)
 • زیر سیستم مدیریت فرآیند (BPMS)
 • زیر سیستم پورتال و باشگاه (Dealer Portal & Loyalty)
 • زیرسیستم مدیریت منابع و انبار (Dealer Resource Management)

مديرسان چه کاري براي شما انجام مي دهد؟

alternative

زیر سیستم پروفایل

 • مديريت و نمايش اطلاعات فروشندگان
 • نمايش سوابق اطلاعات فروشندگان
 • اعطاي نمايندگي به شرکاي جديد
 • سلب نمايندگي از شرکاي کم بازده
 • نمایش سوابق کارمندان
 • نمایش پراکندگی فروشندگان روی نقشه
 • نمایش نزدیکترین فروشنده
alternative

زیر سیستم GIS

 • نمایش فروشندگان روی نقشه
 • نمایش تراکم نقاط
 • ابزار جهت دریافت نقاط تحت پوشش
 • نمایش در لایه های مختلف(تا لایه محله)
 • نمایش لیست سفارشی فروشندگان روی نقشه
 • ابزار نقشه
alternative

زیر سیستم ارزیابی

 • مدیریت انجام نظارت از فروشندگان
 • بررسي نظارت هاي انجام شده از فروشندگان
 • بررسي سطح سرويس دهي بر اساس آيتم هاي ارزيابي از پيش تعريف شده
 • نمایش کشوری وضعیت نظارت
 • نمایش استانی وضعیت نظارت
 • نمایش نقاط بحرانی
 • نمايش گرافيکي / حرارتي/ نموداري و ... از نمرات نظارت
alternative

زیر سیستم مالی

 • مديريت صدور فاکتور و صورت حساب
 • قابليت ارتباط با سيستم مالي مانند SAP
 • بررسي عملکرد فروش در نقاط مختلف جغرافيايي
 • قابليت تعريف سنسورهاي فعاليت جهت يافتن نقاط ضعف و قوت
 • نمايش گرافيکي / حرارتي/ نموداري و ... از درآمد شرکاي تجاري
alternative

زیر سیستم مدیریت فرایند BPMS

 • استفاده از بستر Orcale Bpms
 • قابليت تعريف و پياده سازي فرايند هاي کسب و کار در محيط توسعه
 • قابليت نمايش گرافيکي فرايند ها در مراحل مختلف کار
 • امکان توسعه آسان
 • مبتني بر BPMN2
 • استفاده همزمان از کارتابل کاملا بومي شده Oracle و کارتابل سفارشي مديرسان
 • امکان دريافت کارها بر روي موبايل
alternative

زیر سیستم پرتال

 • امکان ايجاد رقابت بين فروشندگان
 • امکان دريافت درخواست ها و نيازهاي فروشندگان
 • امکان ايجاد ارتباط تلفني با شرکا از طريق VoIP
 • امکان نمايش اطلاعات شرکا
 • امکان اجراي کمپين هاي مختلف
alternative

زیر سیستم انبارداری

 • امکان تعريف انبار براي هر نماينده
 • امکان انتقال کالا يا خدمات از انبار به انبار اصلي و بلعکس
 • امکان تعريف کالاي فصلي و کمپين
 • امکان فروش آنلاين محصولات