alternative

خصوصیات برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ای آر پی)

 • ارائه یک سیستم اطلاعاتی یکپارچه در سطح شرکت که تمام حیطه‌های وظایف مانند تولید، خرید، حساب‌های پرداختنی و دریافتنی، موجودی و غیره را پوشش می‌دهد.
 • انجام فعالیت‌های مهم و افزایش خدمات مشتری و بدین‌وسیله برجسته کردن تصویر شرکت.
 • پل زدن بر روی شکاف اطلاعاتی موجود در سازمان
 • ارائه راه‌حل برای مدیریت بهتر پروژه.
 • اجازه دادن به ورود خودکار آخرین فناوری مانند انتقال الکترونیکی وجه، اینترنت، ویدئوکنفرانس و غیره.
 • از میان برداشتن مشکلات کسب‌وکار از قبیل تمام شدن مواد، مشکلات موجودی، تحویل فوری و غیره.
 • بهبود و اصلاح فرآیندهای کسب‌وکار.
 • فراهم نمودن یکپارچگی کامل سیستم‌ها نه فقط بین دپارتمان‌ها، بلکه همچنین میان شرکت‌های با مدیریت واحد.
 • محاسبه بهای تمام شده آنلاین
 • ارائه گزارشات جامع، دقیق و شفاف لحظه ای real-time
 • برنامه ریزی تولید پیشرفته
 • زیرساخت یکپارچه و در هم تنیده فرآیندهای اصلی و حیاتی کسب و کار
 • حذف و به صفر رساندن احتمال خطای انسانی و دوباره کاری به صورت سیستماتیک
 • استانداردسازی فرآیندها منطبق با Best-Practice های جهانی

مزایای پیاده سازی سیستم ERP

اطلاعات یکپارچه، متحدالشکل، مقتضی و به‌روز برای وجود هر شرکت حیاتی است. این اطلاعات به فرد شایسته این قدرت را می‌دهد تا به‌موقع تصمیم‌گیری کند. این اتفاق تنها زمانی ممکن است که کل سازمان اطلاعات یکسانی را به اشتراک بگذارد و از یک منظر به آن بنگرد. عدم یکپارچگی بر سایر جریان‌ها نظیر افراد، ماشین‌آلات و پول نیز تأثیرگذار است.
ای آر پی افرادی را که روی امور یکسانی در یک شرکت یا در مواجهه با تأمین‌کنندگان و مشتریان کار می‌کنند، گرد هم می‌آورد. شرکت‌ها باید از گردش روان اطلاعات در تمام سطوح و بین تمام بخش‌های سازمان خود اطمینان یابند. گردش کار فرآیندهای کسب‌وکار را یکپارچه می‌سازد. برخی از مزایای ملموس گزارش‌شده توسط صنعت عبارتند از:

 • کاهش زمان انجام سفارش
 • گسترش کسب‌وکار
 • افزایش میزان فروش
 • کاهش کار در جریان

علاوه بر این مزایای ملموس، مزایای ناملموسی نظیر موارد زیر نیز وجود دارد:

 • رضایت بیشتر مشتری
 • بهبود عملکرد فروشنده
 • افزایش انعطاف‌پذیری
 • کاهش هزینه‌های کیفیت
 • افزایش بهره‌وری منابع
 • بهبود دقت اطلاعات
 • افزایش قابلیت تصمیم‌گیری

به‌طور سنتی، شرکت‌های تولیدی همواره به دنبال بهبود بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها، و سودآوری بیشتر بوده‌اند. صنایع تولیدی که ERP را به نحو موفقیت‌آمیز پیاده‌سازی کرده‌اند عبارتند از صنایع خودروسازی، کالاهای مصرفی، شیمیایی و داروسازی.

شرکت‌های متنوع دیگری نظیر بانکداری و بیمه، بهداشت و درمان، مخابرات و تأسیسات نیز متوجه این موضوع شده‌اند که ERP بسته سودمندی برای حل مشکلات آن‌ها نیز می‌باشد. این شرکت‌ها دریافته‌اند که فرآیندهای کسب‌وکار اصلی پایه در حیطه مالی، لجستیک و منابع انسانی آن‌ها با بخش تولید متفاوت نیست.

راهکار برنامه ریزی منابع سازمانی به تعیین قیمت کالاها به شکل صحیح کمک می‌کند. در مورد شرکت‌های چندملیتی و تولیدکنندگان در چند کارگاه مختلف و محیط توزیع‌شده، این سیستم با مقدور ساختن یک برنامه برای مدیریت شرکت‌ها، روال کار را تسهیل می‌کند.

ای آر پی شرکت‌ها را قادر می‌سازد تا به‌موقع کالای صحیح را از انبار صحیح به مشتری مربوطه تحویل نماید. همچنین امکان پاسخ فوری به تغییرات در عملیات کسب‌وکار و شرایط بازار را فراهم می‌سازد. ERP از طریق بهبود فرآیند کسب‌وکار، در دستیابی به مرز رقابتی کمک می‌کند. همچنین برنامه‌ریزی تولید را بهبود می‌بخشد.