موسسه پژوهشی مدیریت ترنم

یکی از مشکلات عظیم کشور در حال حاضر فقدان ارتباط صحیح و منطقی دانشگاه با جامعه به خصوص با صنعت می باشد،که سبب گردیده است جامعه در خیلی از موارد بدون پشتوانه علمی و صرفا بر اساس تجربیات به کار خود ادامه دهد. این در حالی است که دانشگاه نیز دانسته ها و علوم خود را کاربردی ندیده و اثرات مثبت مرتبط بر آن را نادیده انگاشته است از این رو و با وجود حس مسئولیت نسبت به دغدغه ها و مسائل مذکور، برخی از اعضای هیئت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد بدین نتیجه رسیدند که با تشکیل و تأسیس موسسه ترنم به نیازهای اساسی صنعت و جامعه پاسخ دهند.

این موسسه در آغاز سال 1392 تأسیس و رسما فعالیت خود را در زمینه ی تولید محتوا و خدمات نوین مطالعاتی در زمینه های مدیریت کیفیت و بهره وری، فناوری اطلاعات، نوآوری وکارآفرینی، و تدوین و طراحی مدلها و تئوری های جدید مدیریتی آغاز نموده است. موسسه ترنم امیدوار است که با انجام فعالیت های مستمر و مفید طراحی شده وظیفه و رسالت خود را نسبت به جامعه انجام دهد. همچنین معتقد است که جامعه و به خصوص صنعت به خدمات ارائه شده توسط موسسه نیاز دارند چرا که با تخصص های موجود در آن، مانند مدیریت استراتژیک، کیفیت و بهره وری، نوآوری و کارآفرینی، سیستمهای اطلاعاتی، مدیریت منابع انسانی، مدیریت بازاریابی و تبلیغات به راحتی می توان بسیاری از معضلات موجود را بر طرف نمود.

Visit website