هوشمند سازی

ربات پشیبانی آداک

همانطور که می دانید در حال حاضر برای پشتیبانی از دفاتر و پاسخ گویی به کاربران از نیروهای انسانی مستقر در شرکت استفاده می شود که این امر مستلزم صرف زمان و هزینه زیادی می باشد.

لذا شرکت آداک جهت سهولت و تسریع امر پشتیبانی به طراحی رباتی پرداخته است که با دسترسی به آن می توانید به سادگی سوالات خود را مطرح نموده و پاسخ آنها را دریافت نمایید.

ربات پشتیبانی آداک